Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief april 2019

De inschrijving voor de scholingen over de meldcode huiselijk geweld en Veilig Thuis Twente zijn geopend. Klik hier voor de beschikbare data en het inschrijven

 

 

 

Op donderdag 6 juni en op dinsdag 1 oktober van 14.00-16.00 staat er een scholing gepland met als onderwerp de  Meldcode en Veiligthuistwente

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Maar wat is dan die structurele onveiligheid, wanneer is het een melding?

Veilig Thuis Twente gaat uitleg geven over de meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis Twente

 

 

Lang Zult U Wonen

organiseert:

 

Langer thuis met dementie (voor Overijsselse ambtenaren Maatschappelijke ontwikkeling en Wonen, medewerkers van corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties, vertegenwoordigers van ouderenorganisaties)

 

Het aantal mensen met dementie dat langer thuis woont, neemt de komende jaren flink toe. Wat kunnen we doen om mensen met dementie en hun mantelzorgers, zo prettig en veilig mogelijk thuis te laten wonen? Hoe zorgen we met elkaar voor een dementievriendelijke samenleving, waarin dat kan? En, welke rol kan technologie hierbij spelen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen, starten we de bijeenkomst plenair met een inleiding door Rob Nijhuis. Vervolgens gaan we in drie groepen uiteen. In drie rondes delen we in de kennis en ervaring van Marieke Huiskes, Loes Heerts en opnieuw Rob Nijhuis die u meeneemt in het living lab.

Rob Nijhuis (Technologie en Zorg Academie | TZA)
Rob is als coördinator en opleider aan de TZA verbonden. Hij neemt ons in vogelvlucht mee in de wereld van ehealth en domotica, die mensen met dementie kan ondersteunen.

Marieke Huiskes (Wijksaam, gemeente Wierden)
Marieke heeft sinds enkele jaren als coördinator bij Wijksaam in de gemeente Wierden 'dementie thuis' hoog op de agenda. Zij werkt lokaal aan een dementievriendelijke samenleving en deelt haar ervaringen en inzichten vanuit gemeentelijk perspectief.

Loes Heerts (Dementieketen Twente)
Loes levert als coördinator van de Dementieketen Twente een bijdrage aan de organisatie van de zorg voor mensen met dementie in gemeenten. In haar presentatie zal zij onder andere ingaan op de waarde van het 'casemanagement dementie' en de kracht van samenwerkende partijen in een dementievriendelijke samenleving.

Bezoek aan het voorbeeldappartement | living lab
We brengen een bezoek aan het voorbeeld appartement van de TZA. Hier is verschillende technologie 'live' te zien en uit te proberen. Rob Nijhuis geeft hier een rondleiding en beantwoordt uw vragen.
 

Wanneer

Maandag 13 mei van 14:00 tot 17:00 uur (inloop vanaf 13.45 uur) 
 

Voor wie?

Overijsselse ambtenaren Maatschappelijke ontwikkeling en Wonen, medewerkers van corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties, vertegenwoordigers van ouderenorganisaties.
 

De locatie

Technologie & Zorg Academie, ROC van Twente, Wethouder Beversstraat 165, Enschede  (stel uw navigatie in op: Industriestraat 120, Enschede)

De toegang is gratis.

 

aanmelden kan via: https://www.langzultuwonen.nl/aanmelding/

 

Dementie vriendelijk Losser

 

Voor mensen met dementie maar ook voor de mantelzorgers is het belangrijk dat mensen mee kunnen blijven doen aan (maatschappelijke) activiteiten en dat de omgeving voor mensen met dementie veilig is. Om deze reden hebben in januari dit jaar een aantal bevlogen mensen vanuit de gemeente Losser, Zorggroep Sint Maarten, Stichting Fundament, Carint Reggeland, Dementie Twente en Alzheimer Nederland afdeling Twente krachten gebundeld. Op dit moment zijn zij bezig met het uitwerken van plannen om Losser dementie vriendelijk te maken.

 

klik hier voor het artikel welke is geplaatst op Hallo Losser

Into D’mentia

 

Ervaar wat het is om dementie te hebben. 

Het zorgen voor mensen met dementie is een bijzondere taak. Er wordt een beroep gedaan op het empathisch vermogen en flexibiliteit. Het is vaak lastig om te doorgronden wat er allemaal gebeurt met iemand die dementie krijgt. 

Into D’mentia laat gezonde mensen ervaren wat het betekent om dementie te hebben. Dit gebeurt door een simulatie in een ruimte waar de beleving van dementie wordt gecreëerd. In deze ruimte speelt een verhaal af waarin de bezoeker zelf een rol heeft. In dit verhaal ontstaan ervaringen die passen bij het ziektebeeld van dementie. De simulatieruimte is ondergebracht in een mobiele unit en reist door het land.

Into D’mentia in de praktijk: 

Voorgesprek 

Een kort individueel informatiegesprek met een medewerker van Into D’mentia waarin u uitleg krijgt over het verloop van de ervaring. 

Simulatie 

Vervolgens gaat u de cabine in. U treedt ‘uw’ woonkeuken binnen en u beleeft een dag uit het leven van iemand met dementie. De ervaring zal zo’n 25 minuten in beslag nemen. Vanzelfsprekend is er altijd een begeleider van Into D’mentia in de buurt. 

Nagesprek 

Na afloop van de simulatie vindt een nagesprek plaats. De begeleider van Into D’mentia bespreekt met u hoe u de simulatie heeft beleefd, welke ervaringen u heeft opgedaan en welke gevoelens bij u boven kwamen.

Groepssessie 

Een groepssessie volgt (op 2 en 15 oktober) na het bezoek aan de Into D’mentia cabine waar dieper wordt ingegaan op het begrijpen van mensen met dementie en het verbeteren van de relatie. Wat is belangrijk voor hem/ haar?

 

Loes en Ine hebben samen met 2 casemanagers dementie zelf de cabine beleving mogen ervaren en waren erg onder de indruk.  We zijn dan ook  erg blij dat we de into D’mentia cabine van 2 september t/m 9 oktober 2019  naar Twente kunnen halen. In de 6 weken dat de cabine in Twente staat willen we zoveel mogelijk mensen de cabine beleving laten ervaren.

Om het een en ander goed georganiseerd te laten verlopen hebben we een deelname verdeling gemaakt onder onze netwerkpartners. Daarnaast zijn alle casemanagers uitgenodigd en mogen zij ook een mantelzorger aandragen.

 

Into D’mentia biedt een ervaring die inzicht geeft in de belevingswereld van iemand met dementie. Hierdoor wordt het inlevingsvermogen versterkt. Wij geloven dat dit inlevingsvermogen de basis is voor het verbeteren van een relatie(emotionele verbinding) tussen iemand met dementie en de professional.

Scholingen

 

Kijk op onze website voor de geplande scholingen

 

onderwerpen zijn oa:

CRDL en de leefwereld van de mantelzorger

Etische dilemma's in de zorg voor mensen met dementie

Meldcode en Veilig Thuis Twente

Dementie is meer dan vergeten
Wilt u liever geen berichten van Dementie Twente ontvangen, klik dan hier om u af te melden.