Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief september 2018

Nieuwe leden dementie Twente

Wonen bij September en Buurtzorg zijn aangesloten als nieuwe ketenpartner van dementie Twente.

Er is interesse getoond vanuit de Amanshoeve, Dagelijks Leven en Lang Leve Thuis om aan te sluiten bij dementie Twente. Er gaat een oriënterend gesprek plaatsvinden.

afnemen geheugentesten

Wij willen de casemanagers graag informeren over het feit dat het afnemen van geheugentesten ten behoeve van de diagnostiek rondom dementie voorbehouden is aan de huisartsenpraktijk en/of specialist/geheugenpoli's.

Dementie Twente heeft in de regio’s Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal een advertentie in het nieuwe informatiemagazine voor senioren geplaatst. In deze advertentie zijn de signalen en omgangstips vanuit de signalenkaart verwerkt en worden mensen geïnformeerd over doorverwijzingen.

Dementie Twente is benaderd door into D'mentia met informatie over de dementiebril. Dementie Twente wil onderzoeken of deze bril een bijdrage kan leveren aan het vegroten van het inlevingsvermogen bij verschillende doelgroepen (naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals). Into D'mentia komt naar Twente voor een ervaringsbijeenkomst op 30 oktober van 13.00-15.00 bij Liberein locatie Bruggerbosch. Wij willen vragen of er mensen zijn die kritisch mee willen kijken of dit een product welke we in de keten kunnen gaan inzetten. Ben je enthousiast?? Geef je dan nu op bij Ine (i.bonke@dementietwente.nl)

 

klik hier voor meer informatie

 

 

Op 19 september is er in Oldenzaal een startbijeenkomst gehouden ten behoeve van de dementie vriendelijke samenleving. Op deze avond waren ongeveer 70 mensen aanwezig. Van mantelzorgers, winkeliers, verenigingen tot professionals. De avond werd muzikaal en met theater omlijst door poeder en plusj. Er is veel informatie en ervaringen met elkaar uitgewisseld. Ook zijn er al een aantal geweldige intiatieven genoemd.

 

Op de foto staan Annet Meijerink (avondvoorzitter), Gerard Kanne (re) (bestuurslid alzheimer nederland afdeling Twente) en Rob Christenhusz (li) (Wethouder gemeente Oldenzaal)

 

klik hier voor meer informatie

Zorgprogramma dementie en ondersteuning dementiezorg voor elkaar

Vanuit Dementie Twente is de wens om per gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen en diensten er beschikbaar zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Dit in de vorm van een zorgzoeker. Voor dit project is een ondersteuningsaanvraag gedaan bij dementiezorg voor elkaar en deze is gehonoreerd. Het project zal met 100 uur worden ondersteund door een adviseur van dementiezorg voor elkaar. Het laatste stuk van het zorgpad dementie heeft overlap met palliatieve zorg. Hierin zoeken we met het netwerk palliatieve zorg de verbinding en samenwerking. Dit zodat het product zo breed en effectief mogelijk kan worden ingezet.

 

Scholingsmiddag jonge mensen met Dementie

 

                         4 oktober 2018

 

Op donderdag 4 oktober van 13.00-16.00 staat er een scholingsmiddag gepland. Freek Gillissen komt deze scholingsmiddag verzorgen met als onderwerpen diagnostiek en niet medicamenteuze interventies bij jonge mensen met dementie. Freek is verbonden aan het VUmc in Amsterdam en werkt eveneens in het VUmc alzheimercentrum. Van hieruit wordt onder andere veel onderzoek en diagnostiek gedaan.
Het laatste half uur van deze middag zul je door de ketenregisseurs bijgepraat worden over landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen dementie Twente.
 
Deze scholingsmiddag is voor iedere zorgprofessional die werkt met (jonge) mensen met dementie!
 
Er zijn nog een heel beperkt aantal plaatsen!
 
Je kunt je aanmelden voor deze middag door een mailbericht te sturen naar l.heerts@dementietwente.nl onder vermelding van je naam, functie en organisatie.

Een mens is niet dement

 

Een mens heeft dementie

 

 

oproep van Ine en Loes aan iedereen; spreek over mensen met dementie

 

 

 

 

 

     

Dementie is meer dan vergeten
Wilt u liever geen berichten van Dementie Twente ontvangen, klik dan hier om u af te melden.